Mehmet Kasım Gülpınar Projelerini Açıkladı-( Videolu)

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, dün akşam katıldığı ortak canlı yayında önemli projelerini açıkladı. Gülpınar, kentte gerçekleştirmeyi planladığı projelerle ilgili detaylı bilgiler verdi.

2297 kez okundu.
Mehmet Kasım Gülpınar Projelerini Açıkladı-( Videolu) Advert

Mehmet Kasım Gülpınar, dün akşam katıldığı ortak canlı yayında Projelerini Açıkladı.

İşte Gülpınar'ın açıkladığı projeler:

1-) Kurumsallaşma Projeleri:
- Sorgulanabilirlik ve hesap verebilirlik
- Katılımcı bir yönetim anlayışı
- Liyakatlı ekip

2-) Ulaşım Projeleri:
- Evren Sanayi Köprülü Kavşakları Projesi
- Eyyübiye Hastane Kavşağı
- Karaköprü Fuar Alanı Katlı Kavşağı
- Raylı sistem
- Katlı otopark

3-) Altyapı Projeleri:
- İlçelerde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı projeleri
- Atık su arıtma tesisleri
- Hibe programları kapsamında tamamlanamayan altyapı projeleri
- Taşkın koruma tesisleri ve dere ıslah projeleri

4-) İmar ve Kentsel Dönüşüm Projeleri:
- Bütüncül kent imar planlarının yapılandırılması
- Yeşildirek, Topçu Meydanı, Bahçelievler ve Yenişehir bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları
- Kültürel ve doğal mirasın korunması
- Afet riskinin azaltılması ve afete hazırlıklı bir kentin oluşturulması

5-) Tarih – Kültür - Turizm Projeleri:
- Tescilli eser restorasyon projeleri
- Çok amaçlı kültür merkezi ve konferans salonu
- Şanlıurfa turizminin geliştirilmesi
- Destinasyon noktalarına butik sosyal tesisler
- Göbeklitepe, Takoran Vadisi, Halfeti kapsül otel projeleri
- Kamp ve karavan park alanları

6-) Tarım ve Hayvancılık Projeleri:
- Tarımsal hizmetler dairesinin aktif kullanılması
- Tohum bankası
- Tarım makine parklarının kurulması
- Tarımsal proje ofislerinin kurulması
- Tarım sanayii desteklerinin verilmesi
- Çiftçi bilgi merkezi
- Tohum ve gübre desteği

7-) Sosyal Belediyecilik Projeleri:
- Emeklilere sosyal yaşam merkezi ve sağlık danışmanlığı
- Engelsiz şehir
- Diş, göz ve kadın doğum gibi alanlarda mobil sağlık tarama tırları
- Gelir seviyesi düşük ailelerin üniversite okuyan gençlerine destek
- Parklara ücretsiz Wi-Fi ve güvenlik kameraları
- Klima akıllı duraklar
- Refah kart desteği
- Kadın destek programları

8-) Gençlik Projeleri:
- Tüm ilçelere butik kütüphane ve eğitim merkezlerinin açılması
- Gençlere sanat atölyeleri
- Kültür kart
- Spor merkezleri
- Kitap kafeler

9-) Kent Disiplini Projeleri:
- Şanlıurfa veri merkezi
- Tapu ve ruhsat sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi
- Beyaz bayrak projesi
- Yolsuzluk ihbar hattı

Bu projeler, Şanlıurfa'nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için büyük önem taşıyor. Gülpınar, projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti.

Video 1 - YouTube

Video 2 - YouTube

Video 3 - YouTube

Mehmet Kasım Gülpınar, dün akşam katıldığı ortak canlı yayında Projelerini Açıkladı;

Kurumsallaşma’danulaşım’a, kentsel dönüşümden çok amaçlı kongre merkezine, gençlik projelerinden tarım ve turizm projelerine kadar bir çok proje açıklayan Gülpınar’In proje başlıkları şunlar;

1-) EN BÜYÜK HEDEF “KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK”

1.      SORGULANABİLİRLİK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

2.      KATILIMCI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI

3.      LİYAKATLİ EKİP

2- ULAŞIM PROJELERİ

1.      EVREN SANAYİ KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI PROJESİ:

2.      EYYÜBİYE HASTANE KAVŞAĞI:

3.      KARAKÖPRÜ FUAR ALANI KATLI KAVŞAĞI: 

4.      RAYLI SİSTEM

5.      KATLI OTOPARK

3-) ALTYAPI PROJELERİ

1.      Tümilçeler’deiçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj ihtiyaçları tespit edilerek projelendirilecek.

2.      Atık su arıtma tesisi olmayan ilçelerimizde, atık su arıtma tesisleri projelendirilerek uygulamaya geçilecek.

3.      Hali hazırda hibe programları kapsamında yapılması planlanan ancak tamamlanamayan alt yapı projeleri yapılacak.

4.      Sel felaketlerinin yaşanmamasıiçintaşkın koruma tesislerinin yapılması ile İlgili kurumlarla projelendirme çalışmaları yapılarak dere islah projeleri hayata geçirilecek.

4-) İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

1.      BÜTÜNCÜL KENT İMAR PLANLARININ YAPILANDIRILMASI

2.      YEŞİLDİREK, TOPÇU MEYDANI, BAHÇELİEVLER VE YENİŞEHİR BÖLGELERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI.

3.      KÜLTÜREL ve DOĞAL MİRASIN KORUNMASI

4.      AFET RİSKİNİN AZALTILMASI VE AFETE HAZIRLIKLI BİR KENTİN OLUŞTURULMASI

5-) TARİH – KÜLTÜR - TURİZM PROJELERİ

1.      TESCİLLİ ESER RESTORASYON PROJELERİ

2.      ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZİ VE KONFERANS SALONU:

3.      ŞANLIURFA TURİZMİ GELİŞTİRME A.Ş’NİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ:

4.      DESTİNASYON NOKTALARINA BUTİK SOSYAL TESİSLER YAPILMASI:

5.      GÖBEKLİTEPE, TAKORAN VADİSİ, HALFETİ KAPSÜL OTEL PROJESİ

6.      KAMP VE KARAVAN PARK ALANLARI

6-) TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİ

1.      TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN AKTİF ŞEKİLDEKULLANILMASI

2.      TOHUM BANKASI:

3.      TARIM MAKİNE PARKLARININ KURULMASI :

4.      TARIMSAL PROJE OFİSLERİNİN KURULMASI :

5.      TARIM SANAYİİ DESTEKLERİNİN VERİLMESİ yaş sebze MEYVE KURUTMA TESİSİ PROJELERİNE DESTEK VERİLMESİ:

6.      ÇİFTÇi BİLGİ MERKEZİ :

7.      TOHUM VE GÜBRE DESTEĞI :

7-) SOSYALBELEDİYECİLİK PROJELERİ

1.      EMEKLİLERE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ VE SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

2.      ENGELSİZ ŞEHİR

3.      DİŞ, GÖZ VE KADIN DOĞUM GİBİ ALANLARDA MOBİL SAĞLIK TARAMA TIRLARI

4.      GELİR SEVİYESİ DÜŞÜK AİLELERİN ÜNİVERSİTE OKUYAN GENÇLERİNE YÖNELİK ULAŞIM, GIDA VE EGİTİM ALANINDA DESTEK

5.      GELİR SEVİYESİ DÜŞÜK AİLELERE; YAKACAK VE GIDA TEMİNİ YAPILACAK

6.      PARKLARA ÜCRETSİZ Wİ-Fİ VE GÜVENLİK KAMERALARI

7.      KLİMALI AKILLI DURAKLAR

8.      REFAH KART DESTEĞİ

9.      KADIN DESTEK PROGRAMLARI

8-) GENÇLİK PROJELERİ

1.      TÜM İLÇELERE BUTİK KÜTÜPHANE VE EĞİTİM MERKEZLERİNİN AÇILMASI

2.      GENÇLERE SANAT ATÖLYELERİ

3.      KÜLTÜR KART

4.      SPOR MERKEZLERİ

5.      KİTAP KAFELER

9-) KENT DİSİPLİNİ PROJELERİ

1.      ŞANLIURFA VERİ MERKEZİ

2.      TAPU VE RUHSAT SORUNLARI HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLECEK

3.      BEYAZ BAYRAK PROJESİ

4.      YOLSUZLUK İHBAR HATTI

 

Yorum Yap
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
AKUT, mart ayında 12 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi
AKUT, mart ayında 12 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi
DSÖ: Gazze’deki insani yardım misyonlarının sorunsuz geçişe ihtiyacı var
DSÖ: Gazze’deki insani yardım misyonlarının sorunsuz geçişe ihtiyacı var