Harran Üniversitesi Hastanesi'ne en az lise mezunu personel alınacak! İşte başvuru şartları!

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 60 sözleşmeli personel alınacak. Harran Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adayların başvurularını şahsen yapmaları gerekiyor. Online başvurular kabul edilmiyor. Peki, Harran Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Harran Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? 2021 Personel alımı ilanı detayları...

825 kez okundu.
Harran Üniversitesi Hastanesi'ne en az lise mezunu personel alınacak! İşte başvuru şartları! Advert

Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Harran Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en az lise mezunu personel alacak. Başvuru şartları belli oldu. Adaylar başvuruları şahsen gerçekleştirecek. Peki, Harran Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Harran Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? 2021 Personel alımı ilanı detayları...

HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Adayların, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak. Bu adayların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacak. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. 

İSTENEN BELGELER

1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.

2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)

3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

5) Kimlik Fotokopisi

6) 1 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)

7) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması gerekmektedir.) Ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı.

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

İlgili 2020 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecek. 

 

RHA

Harranİ Üniversitesiİ Hastanesi'neİ enİ azİ liseİ mezunuİ persoel alınacaK ! İşte başvuru şartları!
Yorum Yap
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mersin Büyükşehir, Vatandaşın Da Tarımın Da Yolunu Açıyor
Mersin Büyükşehir, Vatandaşın Da Tarımın Da Yolunu Açıyor
Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor
Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor