Urfa Tabip Odası: "Yeni Ceza Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz"

30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, Şanlıurfa Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi ve Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği’nin tepkisine neden oldu.

1143 kez okundu.
Urfa Tabip Odası: Advert

İş Güvencesini Ortadan Kaldıran

Özlük Haklarını Gasp Eden
Aile Hekimliği Çalışanlarını Susturmaya Çalışan

CEZA SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ!

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren garabet ceza sözleşmesinden ibarettir.
Sahada çalışan Aile hekimliği çalışanı temsilcileri olan Meslek örgütleri, Sendika ve derneklerin önerileri alınmadan ne Toplum sağlığını önemseyen nede çalışanların memnuniyetini düşünen bir yönetmelik oluşturulmadığı ortadadır.
Yıllardır kanuni dayanağı olmaksızın yönetmeliklerle keyfi bir şekilde sık sık değiştirilip, cezalar uygulanmaktadır.
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin bugüne kadar her değişikliğinde geriye gidilmiş hak kayıpları artarak devam etmiş anayasa ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasal düzenlemeler hiçe sayılarak sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları, ortadan kaldırılmıştır.


Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen yeni maddeye göre:
Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı
Toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla katlamalı cezalandırma nedeniyle üç kez dile getiren Aile Hekimliği çalışanlarının sözleşmeleri feshedilebileceği yönetmelikte yer almıştır.
Aynı yönetmeliğin 7. Maddesi başta olmak üzere, sözleşme yenilme ve fesih yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır. Açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir. Kanuni dayanağı bile bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla işten atmalar kolaylaştırılarak, mevcut iş güvencesi ortadan kaldırılmıştır.
Mazeretine Bakılmaksızın Nöbete 5 Kez Gitmeyenler İşten Atılacak
Yönetmelikte yer alan maddeye göre;
“Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi durumunda sözleşme feshi uygulanacak.”
Böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir!
Aile hekimliği çalışanları yaptıkları özverili çalışmaya salgında da devam ederek, COVID-19 aşılamasının büyük bir çoğunluğu ASM’lerde uygulanmışolup Türkiye’nin salgından kurutulmasının en büyük güvencesi olmuştur.
Ancak 10 yıldır özlük haklarını kaybederken bütün itirazlara, görüşmelere rağmen son çıkan yönetmelikte kronik hastalık tarama ve takibi ile ortalama bir aile hekimliği biriminde ilin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak yılda 10 bin ek tarama vererek bunun %40 oranında yapılmadığında aylık 1000-1500 lira arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında hali hazırda sistemde var olan aşılar, mobil sağlık hizmetleri, çocuk, bebek ve gebe izlemleri ve birçok angarya işe ek yeni eklenen kronik hastalık takiplerinin ne personel gücü nede var olan alt yapı ile yapılması mümkün değildir.
Ceza infaz kurumlarında görev yapan aile hekimlerinin pandemi döneminde ihtiyaç duydukları koruyucu malzemelerin bile karşılanmasında yaşanan sorunları unutmadık. Şimdi de aldıkları cari gider ödemelerinin yüzde sekseninin kesilecek olması kabul edilemez. Gelirimizin artmasını beklerken, çıkartılan yönetmelikle bir anda bu ödeme kaleminden yüzde seksen kesinti yapılması ne akla ne de vicdana sığmaktadır.
Ceza puanlarını ağırlaştıran sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, ancak aylık ücretlere yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerini karşılamayan yeni ceza sözleşmesini kabul etmiyoruz.
Çıkarılan Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği geri çekilerek sahanın temsilcileri ile görüşülerek düzenlemeye gidilmelidir.
Aksi takdirdeyönetmeliğin iptali için hukuki ve her türlü demokratik mücadele yollarını sonuna dek kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Şanlıurfa Tabip Odası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi
Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği

Urfa Tabip Odası: "Yeni Ceza Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz"
Yorum Yap
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mersin Büyükşehir, Vatandaşın Da Tarımın Da Yolunu Açıyor
Mersin Büyükşehir, Vatandaşın Da Tarımın Da Yolunu Açıyor
Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor
Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor